Nhà cái Kubet

XSMB 30 ngày

Bảng KQ XSMB 30 ngày gần nhất.

Chào mừng các bạn đến với bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc trong 30 ngày gần nhất.  Bao gồm các thống kê toàn bộ kết quả trong 30 ngày. Các thống kê bộ số về nhiều nhất, các đầu số về nhiều nhất cũng như lô gan, lô xiên 2 và các thống kê bảng đặc biệt trong 30 ngày. Xem thống kê XSMB 30 ngày để tìm biên độ, xác định vị trí cầu lô chuẩn nhất.

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Thái Bình
DB
59509
G1
36837
G2
50137
94982
G3
38607
71890
94928
23815
97833
95667
G4
1818
5842
0140
4657
G5
3701
6434
4520
4327
6864
4674
G6
104
934
481
G7
89
37
57
16
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Nam Định
DB
08154
G1
01140
G2
39583
05213
G3
67243
04747
99009
14386
47068
86540
G4
8467
7575
1579
7138
G5
0386
8686
5211
9162
0166
5909
G6
368
823
443
G7
08
34
78
91
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hải Phòng
DB
79436
G1
63302
G2
75772
78656
G3
69170
12911
94608
26376
57000
53326
G4
3605
3596
2870
5392
G5
0160
3795
0046
7968
4321
9567
G6
724
174
453
G7
01
53
48
49
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
76777
G1
14235
G2
67639
39627
G3
11078
35566
60396
76531
52810
77165
G4
1992
5460
0527
7755
G5
5119
6943
5185
6519
4917
0751
G6
495
283
089
G7
37
75
66
01
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Bắc Ninh
DB
44823
G1
04642
G2
38539
90167
G3
57514
55801
03094
14585
30266
70855
G4
7785
6343
5951
3385
G5
5136
4603
1640
7743
5004
9439
G6
380
518
321
G7
05
26
16
94
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Quảng Ninh
DB
50221
G1
51429
G2
03694
87656
G3
84226
05736
37676
53627
63292
57192
G4
9146
3207
6899
0093
G5
0799
2165
7646
4794
0908
0008
G6
818
799
831
G7
71
10
04
40
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
62198
G1
45485
G2
76774
74253
G3
18739
41960
51934
31194
39042
78008
G4
2546
5002
0826
2950
G5
7124
9884
5639
3108
6204
5861
G6
927
362
456
G7
95
77
72
22
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Thái Bình
DB
14894
G1
36603
G2
09941
58304
G3
25494
16326
17346
02170
77335
45416
G4
2580
6226
0074
0880
G5
6188
2187
0423
0407
4042
0222
G6
781
007
337
G7
05
00
23
64
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Nam Định
DB
55890
G1
82995
G2
85254
99868
G3
74363
31000
98734
25095
92211
67172
G4
5992
5247
0426
6302
G5
1049
1972
3323
0748
3642
0676
G6
084
250
098
G7
65
71
29
25
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hải Phòng
DB
48715
G1
90716
G2
56928
41080
G3
43187
69772
54529
67275
81565
74877
G4
6222
2420
3750
8550
G5
6817
6756
4721
1214
2847
5145
G6
847
449
541
G7
90
89
86
84
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
87354
G1
95705
G2
63025
08721
G3
37527
77157
47318
04777
03121
08569
G4
6606
8058
1050
3792
G5
3383
3124
5188
4666
1071
0378
G6
296
672
723
G7
47
04
81
95
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Bắc Ninh
DB
66581
G1
70165
G2
25649
75110
G3
24053
74602
11614
17793
38255
41413
G4
6240
7984
0724
3955
G5
7903
9567
1600
2103
4654
3565
G6
851
525
505
G7
92
08
74
99
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Quảng Ninh
DB
21776
G1
55643
G2
39452
83110
G3
59555
55905
20167
47278
21686
14131
G4
7684
5001
9636
8397
G5
9117
6829
9603
5470
7539
1013
G6
291
438
718
G7
66
68
97
85
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
55448
G1
93409
G2
19965
60859
G3
99851
03123
34167
27971
32321
04504
G4
9860
0467
9764
1555
G5
0828
1089
2239
3967
4868
6380
G6
668
676
301
G7
32
82
40
75
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Thái Bình
DB
99951
G1
20446
G2
01749
04947
G3
48714
13415
43233
47562
05148
54399
G4
2349
1167
2271
6497
G5
7617
3249
4218
7009
3163
8093
G6
487
249
588
G7
77
75
23
39
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Nam Định
DB
17535
G1
74421
G2
07598
02432
G3
21437
09706
21647
65512
61974
19816
G4
8924
4536
0250
0862
G5
0003
1179
3370
0816
9711
1183
G6
340
431
743
G7
68
48
55
78
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hải Phòng
DB
01293
G1
80770
G2
15337
47742
G3
84235
63153
17132
31890
86262
24310
G4
6151
3354
6145
9246
G5
9155
7143
8319
1406
5014
2761
G6
565
455
052
G7
20
96
86
74
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
75743
G1
11926
G2
27509
34830
G3
11620
69444
33782
75307
33035
45370
G4
4612
1310
5450
6192
G5
4529
5787
8580
7087
6706
7842
G6
149
438
967
G7
61
14
90
71
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Bắc Ninh
DB
51169
G1
94457
G2
78799
03878
G3
13499
40399
00736
26519
77848
43755
G4
1647
1886
5154
9435
G5
1922
6900
2163
1338
6990
7333
G6
406
664
314
G7
19
90
98
64
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Quảng Ninh
DB
44816
G1
05276
G2
93856
11335
G3
10102
00373
21645
96634
67458
95218
G4
7816
1527
1194
7121
G5
5920
9616
0916
7933
1269
6917
G6
031
502
902
G7
43
97
00
86
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
01548
G1
24105
G2
97886
05221
G3
40800
37871
20859
72800
54653
88845
G4
0439
7366
0464
1971
G5
1811
4985
1123
8003
0173
1572
G6
022
988
617
G7
56
06
23
95
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Thái Bình
DB
62111
G1
65882
G2
91035
75523
G3
85149
89326
71871
17117
93037
84404
G4
3603
3588
6843
4166
G5
7521
1955
8223
7024
1399
5665
G6
583
316
989
G7
78
58
10
15
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Nam Định
DB
47153
G1
58840
G2
46746
06592
G3
55536
69384
11121
74022
32334
51107
G4
0663
4302
2240
1784
G5
4784
5764
8242
0620
9295
3524
G6
188
854
617
G7
32
43
04
71
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hải Phòng
DB
03138
G1
55336
G2
16287
50610
G3
23213
94611
93054
99001
36062
64565
G4
7738
6383
2433
9941
G5
2750
0335
6575
3757
2714
9100
G6
469
117
171
G7
10
09
33
02
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-09-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
69488
G1
89786
G2
68416
20989
G3
45860
53290
69426
73508
69579
36407
G4
5838
2680
0316
1899
G5
2093
4220
1206
7177
8083
7727
G6
287
915
111
G7
03
37
59
84
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31-08-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Bắc Ninh
DB
92467
G1
04353
G2
42176
84877
G3
12922
10803
93157
74468
19809
02943
G4
4604
4066
6122
8234
G5
2856
7313
6418
8548
6098
1198
G6
434
741
689
G7
39
10
45
48
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-08-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Quảng Ninh
DB
96955
G1
63681
G2
20727
48078
G3
63705
25369
96438
09380
80303
46713
G4
5869
8694
2210
7799
G5
4602
1077
6892
8471
8213
0174
G6
516
437
295
G7
70
79
33
68
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-08-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Hà Nội
DB
75965
G1
38820
G2
71575
21773
G3
11467
84675
61952
95607
14201
55425
G4
2131
9835
4095
9439
G5
8213
2982
1312
9421
7692
0890
G6
343
694
012
G7
19
70
91
92
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-08-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Thái Bình
DB
68144
G1
02532
G2
39990
30534
G3
62396
64626
74930
13320
66222
93073
G4
6152
0959
1223
0684
G5
7981
5798
9718
8950
1299
9004
G6
445
126
080
G7
21
43
03
91
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-08-2022
GiảiTỉnh quay thưởng Nam Định
DB
89617
G1
36200
G2
30730
97036
G3
68220
33704
41987
58944
17845
22571
G4
7987
8528
4286
1410
G5
5725
7563
8458
2106
0422
9373
G6
826
976
447
G7
07
38
74
42

Thống kê lô Gan XSMB 30 ngày

Bảng thống kê lô gan MB trong 30 ngày. Cân nhắc và lựa chọn, nếu không thực sự tin tưởng hãy cẩn trọng khi lựa chọn các bộ số này.

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Bộ sốSố ngày chưa vềNgày về gần nhất
2910 ngày01-03-2021
4110 ngày01-03-2021
5610 ngày01-03-2021
8310 ngày01-03-2021
8710 ngày01-03-2021
2816 ngày23-02-2021
0718 ngày21-02-2021
4823 ngày16-02-2021

Thống kê đầu đuôi XSMB 30 ngày

Đặc BiệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Cặp 000Cặp 000
Cặp 010Cặp 013
Cặp 020Cặp 020
Cặp 032Cặp 037
Cặp 040Cặp 040
Cặp 050Cặp 055
Cặp 060Cặp 060
Cặp 071Cặp 075
Cặp 080Cặp 080
Cặp 090Cặp 0914
Cặp 103Cặp 1012
Cặp 110Cặp 110
Cặp 120Cặp 125
Cặp 130Cặp 130
Cặp 140Cặp 1410
Cặp 150Cặp 150
Cặp 160Cặp 168
Cặp 170Cặp 170
Cặp 181Cặp 1813
Cặp 190Cặp 190
Cặp 200Cặp 200
Cặp 210Cặp 216
Cặp 220Cặp 220
Cặp 230Cặp 234
Cặp 240Cặp 240
Cặp 250Cặp 2512
Cặp 260Cặp 260
Cặp 271Cặp 277
Cặp 280Cặp 280
Cặp 291Cặp 298
Cặp 301Cặp 305
Cặp 310Cặp 310
Cặp 320Cặp 3212
Cặp 330Cặp 330
Cặp 340Cặp 346
Cặp 350Cặp 350
Cặp 361Cặp 369
Cặp 370Cặp 370
Cặp 380Cặp 387
Cặp 390Cặp 390
Cặp 400Cặp 400
Cặp 410Cặp 416
Cặp 420Cặp 420
Cặp 430Cặp 4313
Cặp 440Cặp 440
Cặp 450Cặp 457
Cặp 460Cặp 460
Cặp 470Cặp 4710
Cặp 480Cặp 480
Cặp 490Cặp 495
Cặp 500Cặp 505
Cặp 510Cặp 510
Cặp 520Cặp 527
Cặp 530Cặp 530
Cặp 540Cặp 548
Cặp 550Cặp 550
Cặp 560Cặp 562
Cặp 570Cặp 570
Cặp 580Cặp 589
Cặp 590Cặp 590
Cặp 600Cặp 600
Cặp 610Cặp 615
Cặp 620Cặp 620
Cặp 630Cặp 638
Cặp 640Cặp 640
Cặp 650Cặp 657
Cặp 660Cặp 660
Cặp 670Cặp 679
Cặp 680Cặp 680
Cặp 690Cặp 6915
Cặp 700Cặp 7011
Cặp 710Cặp 710
Cặp 720Cặp 725
Cặp 730Cặp 730
Cặp 740Cặp 747
Cặp 750Cặp 750
Cặp 760Cặp 766
Cặp 770Cặp 770
Cặp 780Cặp 7812
Cặp 790Cặp 790
Cặp 800Cặp 800
Cặp 810Cặp 815
Cặp 820Cặp 820
Cặp 830Cặp 835
Cặp 840Cặp 840
Cặp 850Cặp 858
Cặp 860Cặp 860
Cặp 870Cặp 878
Cặp 880Cặp 880
Cặp 890Cặp 8910
Cặp 900Cặp 9010
Cặp 910Cặp 910
Cặp 922Cặp 925
Cặp 930Cặp 930
Cặp 940Cặp 948
Cặp 950Cặp 950
Cặp 960Cặp 963
Cặp 970Cặp 970
Cặp 981Cặp 989
Cặp 990Cặp 990

 

Thống kê đầu đuôi XSMB 30 ngày

Thống kê theo Đầu
Đặc BiệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 06Đầu 073
Đầu 17Đầu 189
Đầu 23Đầu 269
Đầu 34Đầu 377
Đầu 40Đầu 487
Đầu 52Đầu 561
Đầu 61Đầu 695
Đầu 72Đầu 796
Đầu 81Đầu 887
Đầu 94Đầu 976
Thống kê theo Đuôi
Đặc BiệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 06Đuôi 083
Đuôi 11Đuôi 163
Đuôi 23Đuôi 278
Đuôi 34Đuôi 379
Đuôi 40Đuôi 482
Đuôi 52Đuôi 585
Đuôi 63Đuôi 678
Đuôi 74Đuôi 782
Đuôi 83Đuôi 892
Đuôi 94Đuôi 988

Để xem các cầu số và bộ số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày. Mời các bạn xem các kết quả soi cầu XSMB hôm nay mới nhất tại đây: Soi cầu XSMB

Dự đoán - Soi cầu XSMB hôm nay

Các bạn lưu ý: Không click vào các đường link và không gọi vào các số điện thoại trong phần comment. Tất cả các đường link và thông tin liên hệ đó đều có thể khiến bạn bị mất tài khoản cá nhân như facebook, google hay tệ hơn là các tài khoản ngân hàng. Không tin vào các dịch vụ cho số, mua số vì tất cả đều là lừa đảo. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Không ủng hộ các hình thức cờ bạc, lô đề hay các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.